Що таке психологічне консультування?

Кожна людина отримує два виховання:
одне  дають йому батьки, передаючи свій життєвий досвід, інше, більш важливе, він отримує сам.
Тельман Е.

Сучасне життя насичене стресовими та критичними ситуаціями, в яких частіше за все треба приймати рішення швидко та вдумливо. Не секрет, що не з усіма труднощами легко справитися самостійно. Іноді погляд зі сторони розкриває проблему в більш широкій перспективі та допомагає знайти декілька варіантів виходу з життєвого лабіринту.

Психологічне консультування сьогодні стає популярним. Все більше людей погоджуються з тим, що вирішувати назрілі проблеми стає більш ефективно, якщо звернутися до фахівця, який пройшов відповідну підготовку. Психологічну підтримку потребують всі люди, незалежно від віку та професії, освіти та статусу.

Психологічне консультування спрямоване на вирішення різного роду психологічних проблем в спілкуванні, між особистих стосунках, професійному житті.  Суть психологічного консультування в тому, що консультант, використовуючи спеціальні наукові знання, створює для клієнта атмосферу довіри та впевненості, в якій останній переживає свої нові можливості  власних життєвих завдань.

«Мета консультування – допомогти клієнтам зрозуміти, що відбувається в їхньому життєвому просторі й самостійно досягти поставленої мети на основі усвідомленого вибору при вирішенні проблем емоційного і міжособистісного характеру “  Кочюнас. Р

Автор найпопулярнішого сьогодні  підручника з основ консультування Р. Кочюнас так описує професію консультанта.

Професія: консультант

Психологічне консультування як професія є відносно новою галуззю психологічної практики, що виділилася з психотерапії. Ця професія виникла у відповідь на потреби людей, що не мають клінічних порушень, проте шукають психологічну допомогу. Тому в психологічному консультуванні ми стикаємося насамперед з людьми, що зазнають труднощі в повсякденному житті.

Спектр проблем справді широкий:

  • труднощі на роботі (незадоволеність роботою, конфлікти з колегами, керівниками, можливість звільнення)
  • невлаштованість особистого життя і негаразди в сім’ї
  • погана успішність у школі,
  • брак впевненості в собі і самоповаги,
  • болісне вагання  в прийнятті рішень,
  • труднощі зі встановленням та розвитком  міжособистісних відносин і т. п.

З іншого боку, психологічне консультування, як молода галузь психологічної практики, поки що не має суворо окреслених меж, у його поле зору потрапляють найрізноманітніші проблеми.

Чим корисне консультування кожному пересічному українцю?
(опираючись на Р. Кочюнас “Основи психологичного консультування)

1. Консультування допомагає людині вибирати і діяти за власним розсудом.
2. Консультування допомагає навчатися новому способу поведінки.
3. Консультування сприяє розвитку особистості.
4. У консультуванні акцентується відповідальність клієнта, тобто визнається, що незалежний, відповідальний індивід здатний у певних обставинах приймати самостійні рішення, а консультант створює умови, які заохочують клієнта до розвитку волі.

Серцевиною консультування є “консультативна взаємодія” між клієнтом і консультантом, заснована на філософії “клієнт-центрованої” терапії.

Основоположник клієнт-центрованої терапії є відомий американський психотерапевт С. Роджерс. Він  виділив три основні принципи напрямку, які також відображають сучасне ефективне психологічне консультування :

  • кожна особистість наділена безумовною цінністю і заслуговує поваги як така;
  • кожна особистість в змозі бути відповідальною за себе;
  • кожна особистість має право вибирати цінності і цілі, приймати самостійні рішення.

Таким чином, консультант приймає клієнта як унікального, автономного індивіда, за яким признається і поважається право вільного вибору, самовизначення, право жити власним життям. Тим більше важливо визнати, що будь-яке навіювання або тиск зі сторони консультанта заважає клієнтові прийняти відповідальність на себе і правильно вирішувати свої завдання.

Р. Кочюнас ” Основы психологического консультирования”

Навчитися основам консультування реально сьогодні. В прешу чергу, стати консультантом самому собі пропонує навчальний курс:
Основи психологічного консультування та Коучингу в руслі Позітум-підходу (набори щоквартально) м. Ужгород

Український Інститут Позитивної психотерапії та менеджменту в регіоні запрошує бажаючих на навчання!

Понад 20 років УІПП готує фахівців, які в першу чергу стають консультантами собі, а потім при бажання допомагають іншим.

Більше інформації  тут

Подати заявку на навчання

Ваше имя (обязательно)

Ваш E-Mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0-ленты. В можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.
Оставить комментарий