Застосування Позитивної психотерапії в подружньому консультуванні (Н. Босовська)

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н.Толстой

Сьогодні в суспільстві нерідко можна почути нарікання на дисфункціоналізацію родини, яка виражається в зменшенні ваги домівки в житті подружжя. Аналіз запитів подружніх консультацій засвідчує, що в наш час психологічна допомога потрібна родині на різних етапах її розвитку: етапі створення сім’ї, в період її функціонування, а також у період розриву шлюбу. Навіть найуспішніша сім’я у визначений період свого існування може переживати певні труднощі. Це обумовлює потребу використання нових підходів і методів психотерапії, які повинні бути не лише ефективними, а й практичними. Таким методом є позитивна
психотерапія [10].

Позитивна психотерапія це якісно нова наукова система в роботі з подружньою парою. Її стратегічна лінія полягає в тому, щоб вирішувати завдання, пов’язані з взаєминами двох, силами самого подружжя. Така стратегія передачі відповідальності парі за свої стосунки значно підвищує ефективність подружнього консультування.

Метод позитивної психотерапії ґрунтується на трьох основних принципах: надії, балансу та принципі консультування, які застосовуються в роботі з подружньою парою [1;4;7].

Принцип надії в позитивній психотерапії означає, що дійсними є не лише конфлікти і проблеми у стосунках двох, але і здатність подружжя з ними справлятися. Цей принцип допомагає знайти ресурс у розв’язанні подружніх проблем і сформувати в партнерів позитивну модель мислення. Принцип надії також включає позицію самого консультанта, який вірить у здатність своїх клієнтів знайти оптимальне для них рішення у даній життєвій ситуації.

Принцип балансу в подружньому консультуванні розглядається в наступному аспекті. Досвід роботи з подружніми парами засвідчує, що родина часто існує як стійка система, незалежно від кількості конфліктів у ній. Це пов’язано з тим, що родина як система є внутрішньо збалансованою. Багато особистісних рис подружжя врівноважуються тільки в сімейній системі. Наприклад, ввічлива жінка, яка уникає конфліктних ситуацій, буде несвідомо обирати собі в партнери щирого чоловіка, який відкрито заявляє про свої потреби. З одного боку, вона вирівнює свій внутрішній дисбаланс (ввічливість – щирість) за рахунок партнера, а з іншого боку, саме прямота чоловіка служить причиною сімейних конфліктів. Завдання сімейного консультанта – спочатку допомогти збалансувати особистісні риси кожного партнера, а на наступному етапі збалансувати всю сімейну систему в цілому. У наведеному прикладі робота психолога буде полягати в тому, щоб навчити дружину бути щирішою, а чоловіка – ввічливішим. Після подружньої терапії основне завдання сім’ї як системи – підтримувати баланс один одного стає неактуальним, тому для успішного функціонування родини в майбутньому партнерам доведеться знайти нові цілі їхньої спільної взаємодії.

Принцип консультування в позитивній психотерапії означає передачу клієнту функцій консультанта для самого себе і свого партнера. Одна з особливостей методу полягає в тому, що виховання і самодопомога є інтегральними складовими самої терапії. Завдяки самодопомозі один із партнерів бере на себе активну позицію і може виступати в ролі консультанта  для свого партнера по конфлікту. Цей принцип можна виразити наступним девізом: “Якщо вам потрібна рука допомоги, зверніть свій погляд на свої власні руки”.

Центральним моментом позитивної психотерапії в роботі з подружньою парою є диференціальний аналіз. На перший погляд, сімейні проблеми виникають у подружжя, а якщо подивитися глибше, причина полягає у ставленні кожного партнера до самого себе та у його соціальних контактах. Н.Пезешкіан знайшов взаємозв’язок між міжособистісними конфліктами і діючими в суспільстві психосоціальними нормами, які він назвав актуальними здібностями. Актуальні здібності – це центральні фактори розвитку особистості. Вони формуються в процесі виховання. Перелік актуальних здібностей, створений Пезешкіаном називається “Диференціально-аналітичним питальником ” (ДАП) [1;4].

ДАП містить у собі наступні актуальні здібності: пунктуальність, охайність, акуратність, слухняність, щирість, ввічливість, вірність, справедливість, діяльність, ощадливість, надійність, любов, терпіння, час, довіру, контакти, сексуальність, релігійність. За допомогою ДАП можна виявити змістовні причини скарг, з якими звертається подружжя. Наприклад, коли дружина говорить: “Ми з чоловіком не підходимо один одному” – за цим твердженням з’ясовується те, що чоловік не такий акуратний, як вона того хоче, нечемний стосовно неї, багато часу проводить на роботі. Якщо звернути увагу на ці взаємозв’язки, то можна побачити, які змістовні категорії (актуальні здібності) мали місце в наведеному прикладі:  акуратність, ввічливість, старанність/діяльність. Такий взаємозв’язок клієнт, як правило, самостійно не усвідомлює. У момент приходу на консультацію дружина не в змозі думати про позитивні якості свого партнера, тому що негативні емоції лягли, як тінь, на її ставлення до чоловіка. ДАП допомагає клієнтці  побачити не тільки конфліктні області взаємин з її чоловіком, але і ресурс у цих взаєминах. Після роботи з питальником ця жінка визначає наступні достоїнства свого чоловіка: працьовитість, щедрість, упевненість, надійність, чесність. Таке бачення сімейної ситуації допомагає знайти ресурс у конструктивній зміні взаємин партнерів. Оскільки актуальні здібності виникають під впливом навколишнього світу (епохи, середовища), їх можна коректувати в процесі виховання або за допомогою психотерапії.

Важливим інструментом позитивної психотерапії у роботі з подружжям є вчасно розказана притча або історія. Психолог, що працює з парою, повинен мати у своєму арсеналі пам’яті набір притч і історій на сімейну тематику. Наприклад, одна з таких східних притч – „Ворона і павич” – опосередковано дає зрозуміти партнерам, що кожний з них має не тільки недоліки, але і чесноти.

Ворона і павич

У парку при палаці на гілках апельсинового дерева сиділа ворона. По доглянутому газоні проходжувався павич. Ворона каркнула: „Як тільки можна дозволяти такому дивному птахові входити в цей парк? Він крокує з такою гордовитістю, начебто це сам султан, але ж у нього жахливо потворні ноги. А його пір’я, який моторошний синій колір! Такий колір я б нізащо не стала носити. А свій хвіст він тягне за собою, начебто він лисиця”. Ворона очікувально замовкла. Павич спочатку взагалі нічого не відповідав, а потім заговорив з сумовитою посмішкою: „Я думаю, твої слова не відповідають дійсності. Те погане, що ти про мене говориш, ґрунтується на невірному тлумаченні. Ти говориш, що я гордовитий тому, що я тримаю голову прямо і при цьому моє пір’я настовбурчується. Насправді ж я анітрошки не гордовитий. Я знаю, що мої ноги в шкіряних складках. Саме це приносить мені стільки горя, що я тримаю голову високо, щоб не бачити своїх ніг. Ти неправильно думаєш, що це гордовитість. Ти бачиш тільки мої недоліки, а на красу закриваєш очі. Ти ніколи не задумувалася, чому люди захоплюються тим, що ти називаєш у мені потворним? Чому ти не бачиш мене таким, який я є?”

П.Этесамі, перський поет.

Процес роботи з подружньою парою в позитивній психотерапії здійснюється за п’ятиступеневою моделлю[4].

Вона включає наступні етапи: спостереження/дистанціювання, інвентаризація, ситуативне підбадьорення, вербалізація, розширення цілей.

Для консультанта ця модель служить основою, що допомагає йому вести процес консультування родини, не втрачаючи самого себе. Цю ж модель можна використовувати як техніку самодопомоги. На кожному етапі психолог вирішує конкретні завдання у роботі з парою.

На стадії спостереження/дистанціювання консультант пропонує подружжю подивитися на проблему зі сторони, зайняти позицію спостерігача. Письмовий виклад обставин,  конкретних вчинків партнера допомагає подружжю максимально конкретизувати сімейну ситуацію, формує у нього навички змістовного опису конфлікту. Записування найчастіше виконує функцію “випускання пари”, що допомагає не загострювати зовнішню конфліктну ситуацію. Для об’єктивнішого підходу до партнера необхідно звільнитися від усталених кліше. Перед подружжям постає завдання, – побачити партнера таким, який він є, і відмовитися від конфліктних форм поведінки. Саме це можна здійснити за допомогою заміни критики свого партнера на спостереження за ним. Спостереження обмежує рамки конфлікту. Партнери уже на цьому етапі починають сприймати один одного під іншим кутом зору.

У практиці роботи з подружжям на цій  стадії консультант застосовує наступні методи: позитивний підхід, транскультурний аспект, використання притч та метафор. Позитивне тлумачення наявної проблеми допомагає партнерам дистанціюватися від власних моделей мислення, розширює спектр їх концепцій, дає перспективу, збільшує їх життєвий кругозір. Позитивна інтерпретація конфлікту допомагає відкрити ті цінності, що знаходилися в тіні. Наприклад, запальність партнера можна розглядати як здатність відкрито виражати свої почуття, не “носити камінь за душею”.

Транскультурний  підхід у позитивній психотерапії базується на тому, що одна і та ж поведінка в різних культурах має різну сутність. Наприклад, на Заході багато конфліктів виникають навколо такої актуальної здібності, як вірність. На Сході це питання не розглядається, тому що соціум дозволяє чоловікові мати стільки дружин, скільки він може забезпечити. Східне суспільство вбачає багато переваг у такій системі шлюбу. У практиці роботи з родиною міжкультурний підхід – це обговорення з подружжям досвіду інших культур та досвіду інших родин..

Завдання стадії інвентаризації – найдетальніше описати сімейну ситуацію. Основний наголос робиться на процесі диференціації. Подружжя працює з диференційно-аналітичним питальником (ДАП). У результаті цієї роботи партнери одержують нові критерії для оцінки один одного, таким чином , вони приходять до розуміння того, що в павича є не тільки відразливі і зморщені ноги, але і красиве пір’я.

Психолог на цій стадії працює з різноманітними здібностями подружжя. Завдяки цьому кожний з них відкриває для себе нові критерії для самооцінки, перегляду ресурсів і життєвих установок свого партнера. Досліджуються причини подружніх конфліктів, що часто лежать у зіткненні різних сімейних установок. Кожна людина знаходиться під впливом культури, в якій вона зросла. Але вона має власну культуру, сформовану в результаті виховання. Це може бути основою конфлікту з партнером, що має іншу власну культуру, успадковану від своєї родини. Часто виходить, що конфліктують між собою не подружжя, а дві різні культури, винесені з їхніх батьківських родин.

У процесі інвентаризації досліджуються наступні аспекти позитивної психотерапії: сфери переробки конфлікту в обох партнерів, чотири моделі для наслідування, сімейні концепції, стадії взаємодії партнерів, актуальні здібності, задіяні в конфлікті[4].

На стадії ситуативного підбадьорення консультант шукає ресурси родини, спираючись на її позитивний досвід. Коли в подружньому конфлікті ситуація стає неконтрольованою, допомогти можуть спогади про загальні цінності, про давно забуті позитивні взаємини. Чоловік і жінка вчаться звертати увагу на позитивні якості один одного, заохочувати.

На практиці партнерам пропонується поведінковий тренінг (практика селективного схвалення). Протягом 3-7 днів подружжя схвалюють конкретне позитивне поводження один одного. Це допомагає їм відновити довіру в подружньому житті. Стадія ситуативного підбадьорення подібна реанімації, тому що вона сприяє відновленню конструктивних стосунків, і створює основу, на якій можна далі конструктивно працювати із сімейним конфліктом.

Стадія вербалізації. Спираючись на відновлені на третій стадії стосунки, партнери можуть відкрито та конструктивно обговорювати проблему. Подружні відносини на цьому етапі якісно відрізняються: партнери стають щирими, здатними розуміти один одного. Це дає можливість почати обговорювати ті сімейні теми, при з’ясуванні яких раніше не було взаєморозуміння. На цій стадії подружжя вивчають мову ефективного спілкування один з одним: як говорити і не скривдити іншого, правила ведення розмови, вміння вирішувати конфлікти. За згодою партнерів, консультант виступає посередником у вирішенні подружніх конфліктів. Партнери обговорюють ті конфлікти, що раніше залишалися без уваги й усвідомлення. Співвідношення між чемністю і прямотою – ключовий момент на стадії вербалізації. Партнери на цій стадії розуміють, що відносини, які виключають емоції або складаються з кліше, є ознакою порушених міжособистісних стосунків. Завдання партнерів на цій стадії – навчитися обговорювати конфлікти щиро, залишаючись при цьому ввічливими. Підсумком стадії вербалізації стає остаточне розв’язання конфлікту.

Розширення цілей – це останній крок у процесі консультування подружньої пари. На цьому кроці партнери здобувають здатність самостійно справлятися із сімейними труднощами. Девізом родини на цьому етапі  стає розуміння, що щасливою можна вважати не ту родину в якої немає проблем, а ту, котра вміє з ними справлятися. Відсутність проблем іноді буває сімейним „міфом”. Дисфункціональна родина часто ховається за ширмою заперечення проблем, уникаючи тим самим зустрічі з ними. Ознакою успішного консультування є поява в подружжя нових цінностей: „розуміння і повага – основа сімейного благополуччя”, „Сімейний рай – це здатність діяти спільно, де інтереси кожного враховують інтереси усіх”. Спираючись на нові цінності, партнери можуть самостійно будувати гармонійні взаємини. Перед ними постають нові завдання: – „Якщо у нас немає більше конфліктів, куди направити свою енергію?” В кінці консультування подружжя будує плани на майбутнє, обговорюючи загальні потреби й інтереси кожного.

Практика роботи з подружніми парами методом  позитивної психотерапії показала, що вже після декількох зустрічей з подружжям, при наявності в них бажання співпрацювати, спостерігалося значне поліпшення подружніх стосунків, відзначалося бажання партнерів виявляти активнішу позицію в розв’язанні розбіжностей їх стосунків. Партнери навчилися знаходити ресурс у своїх взаєминах і навіть виступали в ролі консультантів для своїх друзів і знайомих.

Наталія Босовська, мастер-тренер УІПП, автор навчальної програми “Позитивна сімейна психотерапія”

Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0-ленты. В можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.
Оставить комментарий